Officiële start CENIRELTA-project

28/3/2013

Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken gezamenlijk, met Europese LIFE+ subsidie, aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater en daarmee het oppervlaktewater straks nog schoner maakt. Met de onthulling van het informatiebord is het CENIRELTA-project officieel van start gegaan. Het project loopt tot en met 2015.

CENIRELTA

Cenirelta

CENIRELTA staat voor Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox*. In dit demonstratieproject kijken de partijen of de Anammox-bacterie ook op lage temperaturen op grotere schaal effectief en energiezuinig stikstof kan verwijderen uit afvalwater. Het demonstratieproject wordt uitgevoerd in de ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven in Rotterdam-zuid. De projectpartners werken samen met de universiteiten van Delft en Nijmegen.

Het project is een vervolg op het succesvolle stikstofverwijderingsproces met de warme Anammox-bacterie. Deze bacterie verwijdert stikstof uit afvalwater bij een temperatuur van 30-35 graden. Dit proces gebruikt Hollandse Delta al bij het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Bij de methode die nu getest wordt, moet de bacterie zijn werk gaan doen bij een temperatuur van 10-20 graden C. 's Winters is het water daarbij kouder dan 's zomers. Deze innovatieve methode is energiezuiniger, ruimtebesparend en gebruikt minder chemicaliën dan de huidige technieken.

Het gezuiverd afvalwater wordt in de rivieren geloosd. De verwijdering van stikstof uit afvalwater is nodig om een goede waterkwaliteit in deze rivieren te waarborgen. Wanneer er te veel stikstof in het water zit, kunnen bijvoorbeeld algen sneller groeien. Je kunt er dan bijvoorbeeld niet meer in zwemmen.

Meer informatie: www.stowa.nl/cenirelta

* kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox'.

Opening Cinerelta

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen met Communicatie van waterschap Hollandse Delta: tel. 088 974 30 99. Buiten kantoortijd is Communicatie van waterschap Hollandse Delta te bereiken onder telefoonnummer: tel. 088 974 30 56.

Website project: www.stowa.nl/cenirelta

Websites projectpartners:
- waterschap Hollandse Delta: www.wshd.nl
- Paques: www.paquesglobal.com
- STOWA: www.stowa.nl

Bijgaande foto kunt u rechtenvrij gebruiken bij het bericht. Op de foto staan de volgende stuurgroepleden en de adviseur van de stuurgroep (van links naar rechts): Andy Schellen (waterschap Hollandse Delta), prof. Mark van Loosdrecht (TU Delft), Jans Kruit (directeur technologie Paques) en Cora Uijterlinde (STOWA).