Onderzoeksprogramma STW

7/6/2013

Onderzoeksprogramma STW en Paques naar rendabele winning van hernieuwbare producten uit biologische reststromen gaat van start.

Onderzoeksprogramma STW en Paques naar rendabele winning van hernieuwbare producten uit biologische reststromen van start

Technologiestichting STW (met financiële steun van het Gebied Chemische Wetenschappen van NWO en NWO algemeen) en het technologiebedrijf Paques BV zijn het onderzoekprogramma “The Volatile Fatty Acid Platform” gestart.

Met deze recent opgekomen productiemethode kunnen materialen, brandstoffen en chemicaliën geproduceerd worden op basis van vluchtige vetzuren uit biologische reststromen. Toepassing van dit concept moet een belangrijke stap worden naar de ontwikkeling van een op biologische grondstoffen gebaseerde economie. Beide partijen steken elk 1,5 miljoen euro in het programma, dat onderdeel is van de Topsector Chemie en vijf jaar zal gaan duren.

Fossiele delfstoffen vormen de basis voor heel veel van onze materialen, brandstoffen en chemicaliën. Omdat de voorraden ervan niet eindig zijn en de milieu- en klimaatbelasting in toenemende mate ongewenst is, wordt een overgang naar een economie waarin die materialen, brandstoffen en chemicaliën gemaakt worden uit hernieuwbare biomassa steeds dringender. Paques erkent deze noodzaak en heeft als doel geformuleerd om de recent opgekomen productiemethode op basis van vluchtige vetzuren (Volatile Fatty Acid platform) samen met Nederlandse academische onderzoekers te ontwikkelen naar toepassing. Cruciale stappen zijn het fermenteren van biologische reststromen naar vluchtige vetzuren met behulp van geselecteerde, natuurlijke populaties micro-organismen om deze vervolgens op een rendabele manier om te zetten in de gewenste producten.

Een ‘call for proposals’ bij universiteiten leverde veertien onderzoeksvoorstellen op waarvan er vijf zijn gehonoreerd. Meer informatie over dit project is te vinden onder op de website van STW.